Άμμος Σκυροδέματος

Σε συσκευασία 20kg, Big Bag Μεγασάκος, Κυβικό Χύμα.

Άμμος Θαλάσσης

Σε συσκευασία 20kg, Big Bag Μεγασάκος, Κυβικό Χύμα.

Μαρμαρόσκονη

Σε συσκευασία 20kg, Big Bag Μεγασάκος, Κυβικό Χύμα.

Μεμβράνη Αποστράγγισης

Μεμβράνη με εξογκώματα για εξωτερικούς τοίχους υπογείου. Ο μεγάλος αριθμός από φαρδιά τετράγωνα εξογκώματα δίνει αποτελεσματικό προστατευτικό στρώμα μεταξύ της τοιχοποιίας και της επίχωσης, με κενό αέρα που αερίζει και αποστραγγίζει.Προστατεύει  από πιθανές ζημιές από την επίχωση και παρέχει κενό αέρα προς τον τοίχο, το οποίο μπορεί να αερίσει τον τοίχο και να αποστραγγίσει τυχόν εισροή νερού.

Μονώσεις


Μονώσεις λείες και ραβδωτές.

Λύσεις  σε θέματα
 • θερμομόνωσης, ηχομόνωσης
 • στεγανοποίησης,
 • πυροπροστασίας,
 • επισκευής και προστασίας σκυροδέματος ή τοιχοποιίας .
 • μόνωση ταράτσας
 • εξωτερική θερμομόνωση
 • στεγανοποίηση τοιχίων και υπογείων
 • στεγανοποίηση πισίνας, στεγανοποίηση δεξαμενών

Πέτρα Τοπική

Πηγαδοσωλήνες

Υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας.

 • Τσιμεντοσωλήνες άνευ οπλισμού
 • Τσιμεντοσωλήνες τύπου “Καμπάνα”
 • Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης ενεργού μήκους 1m
 • Φρεάτια επίσκεψης δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων
 • Πηγαδοσωλήνες – Καπάκια – Διάφορα  

Σοβάς Marmoline

 

Τούβλα

 • ΜΟΝΟ              :6 x 9 x 19 (cm)
 • ΔΙΠΛΟ             :9 x 12 x 19 (cm)
 • ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ   :14 x 19 x 32 (cm)
 • ΟΓΚΟΤΟΥΒΛΟ   :14 x 25 x 32 (cm)

Τσιμέντα

 • Γκρι 25 και 50 kgr
 • Άσπρο 25 kgr
 • Ταχείας πήξεως 25 kgr

Τσιμεντόλιθοι

Διαστάσεις: 34 x 16.5 x 16 (cm)

Χαλίκι

Σε συσκευασία 20kg, Big Bag Μεγασάκος, Κυβικό Χύμα.

Designed and hosted: AGK Software © 2014